DVDLogic BD Authour manual

[PSR54]

b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24
kau kaa kar kas kaw kaz kha khm
b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16
khi kho kik kmb kin kir kom kon
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8
kok kor kos kpe kro kua kum kur
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
kru kut lad lah lam lao lat lav

[PSR55]

b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24
ltz lez lin lit loz lub lua lui
b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16
lun luo lus mkd mad mag mai mak
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8
mlg msa mal mlt mdr man mni mno
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
glv mri mar chm mah mwr mas myn

[PSR56]

b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24
men mic min mis moh mol mkh lol
b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16
mon mos mul mun nah nau nav nde
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8
nbl ndo nep new nia nic ssa niu
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
non nai nor nub nym nya nyn nyo